Dr. İnci Gülsün ÖZKUL

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece  Alan  Üniversite  Yıl 
  Lisans    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İşletme Bölümü, Finans Ana Bilim Dalı
Marmara Üniversitesi 1986
  Y. Lisans    Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngilizce İşletme Bölümü, Örgütsel Davranış Marmara Üniversitesi 1991
  Doktora    İşletme Bölümü, İşletme Yönetimi Beykent Üniversitesi 2020

 

Tez  Tez Konusu  Tez Danışmanı 
Yüksek Lisans  Stres ve Beklenti: Değişen Bankacılık Sektöründe Bir değerlendirme Prof. Dr. Şeyda Türk Smith
Doktora   Kadın girişimciliğini destekleyen STK’ların kadın girişimciliği üzerinde etkisinin İstanbul ili için incelenmesi Prof. Dr. Yıldız Yılmaz Güzey

 

Çalışma Yeri: Avea Executive  (Avea Executive Kurucu Ortak, Yönetim Danışmanı). 

Çalışma Alanları: Yönetici Seçme ve Yerleştirme

İnsan Kaynakları Yönetimi (111608), Örgütsel Davranış(11478), Yönetim Organizasyon (1154), Stratejik Yönetim( 114710), Davranış Teorileri(114708), Çalışma İlişkileri (111515), Yönetim ve organizasyon eğitimi (111623). Girişimcilik ve pazarlama112703)

 

Yayınlar   

Uluslararası Bildiriler

International Conferans on Social Science and Humanities 13-15 May 2016

International Balkan University, Skopje (1154)

“Family Owned Businesses and Professional Managers”

 

İnternational Conferans: Institute of Economic Development and Social Researches Iksad: 14-19 June 2019 Roma Raddisson Blu Es. Hotel (1147)

“Family Owned Businesses: Professionals, Business Ethics and Nepotism”

 

Uluslararası ve Ulusal Kitaplarda Bölümler

Aile Şirketleri ve profesyonel Yöneticiler (114710)

Bulut Yayınları, İstanbul, 2016

Girişimcilik”Örnek Olaylarla” (114710)

Bölüm: Girişimcilik Kültürü ve Fonksiyonları

Beta yayınevi, İstanbul, 2018

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

-TKYD, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği,

-TEİD, Türkiye Etik İtibar Derneği

-PERYÖN


Verilen Seminer veya Dersler

Danışmanlık yapılan süre içerisinde Birçok devlet ve özel bankaya, KOSGEB’de, UNDP adına ve ayrıca birçok şirkete

-Liderlik ve Yöneticilik eğitimleri ve benzerleri

-İnsan Kaynakları eğitimleri ve benzerleri

-Satış Becerileri ve benzerleri

-İletişim eğitimleri ve benzerleri

-Eğitimcinin eğitimi

-Global Compact

-Takım Yönetme eğitimleri ve benzerleri olmak üzere çok çeşitli eğitimler verilmiştir.

 

İletişim Bilgileri

      E-mail : i.ozkul@aveaexecutive.com

      Telefon : 0532 416 4195