1986 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde eğitimi sırasında iş hayatına atıldı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Örgütsel Davranış Bölümü’nde “Stres ve Beklenti: Değişen Bankacılık Sektöründe Bir Değerlendirme” konulu tezini yazarken London Polytechnic’de “Organizasyonlarda Stres ve Motivasyon” üzerine bir yıl boyunca araştırma yaptı. Tezini 1990 da tamamladı. Beykent Üniversitesinde başladığı doktora eğitimini 2020 de tamamladı.

1987 yılında Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası’nda Yurtdışı operasyonlarda iş hayatına başlayan İnci Özkul, 1990-1995 yıllarında Garanti Bankası’nda “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Planlama Departmanı’nda uzman olarak kariyer planlama ve geliştirme, performans yönetimi, ücretlendirme, personel seçme ve yerleştirme, bütçe ve İnsan Kaynakları Planlama konularında çalışmalarını yürüttü. 1995-2001 yıllarında İnsan Kaynakları eğitim ve organizasyon bölümlerinden sorumlu olarak Toprak Bank, Bank Kapital ve Yurt Bank’ta çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

Daha sonra Fona devredilen 5 bankanın Sümerbank çatısı altında birleştirilmesi sırasında birleştirme komisyonlarında yer aldı.

Mayıs 2001’de avea danışmanlığı kurdu. Kurucu ortak olarak birçok eğitim programını ve çeşitli danışmanlık projeleri yönetti.  2009 da avea danışmanlık bünyesinde yapılandırılan avea executive’i 2012 yılından beri yönetmektedir. Kurucusu olduğu avea executive şirketi yurt içinde ve dışında yönetici seçme ve yerleştirme danışmanlığı yapmaktadır.

Kurucusu olduğu avea interim 2013 yılından beri faaliyetine devam etmektedir. Bir lokal 2019 yılında bir sosyal girişimcilik örneği olarak girişimciliği desteklemek kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yapmak üzere İnci Özkul tarafından kuruldu ve çalışmalarına devam etmektedir.

İnci Gülsün ÖZKUL