* Danışmanlıklar ve eğitimler kurumların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda verimlilikleri ve etkinlikleri değerlendirilerek kuruma özel tasarlanır ve sunulur. 

-Yönetim Danışmanlığı

-Yönetici eğitimleri

-Takım Yönetme eğitimleri

-Liderlik ve özellikleri nasıl gelistirilebilir.

-Strateji danışmanlığı

-Strateji belirleme toplantıları (online)

-Arama konferansları

-İnsan Kaynakları Danışmanlığı

-İnsan Kaynakları ve ilgili eğitimler 

-Şiket içi eğitim danışmanlığı

-Eğitimcinin eğitimi

-Öğrenen Organizasyonlar

-Kurum içi iletişim Yönetimi Danışmanlığı

– İletişim eğitimleri